För pedagoger inom förskolan

Som förskolepedagog vill du såklart fokusera på vad barnen gör och kunna följa vad barnen lär sig varje dag. Du vill även lägga ditt fokus på att skapa roliga aktiviteter som bidrar till lärandet. Och ge varje elev en del av din tid och uppmärksamhet så att du kan ge barnet den bästa möjliga förutsättningen för en bra framtid.

För att kunna ge varje barn samma möjlighet till utveckling, är det bra att kunna anteckna och skriva ner saker som händer. På så vis undviker du att glömma bort saker som hänt under dagen. Det är även mycket annat du behöver ha koll på som pedagog i förskolan. Så som kontakt med vårdnadshavare, bedömningar av elevernas utveckling och vad de lärt sig på förskolan.

Använda läroplattform i förskolan

Med hjälp av en läroplattform kan du dokumentera vad som händer under dagen. Det går även att föra dokumentationen direkt gentemot din lärandeplan.

En digital läroplattform ger dig även möjlighet till att spara bilder och filmklipp som du kan samla i portfolio. På så sätt kan vårdnadshavaren följa vad som händer i verksamheten på förskolan. Barnets föräldrar har även möjlighet till att sjukanmäla sitt barn via en app som är kopplad till läroplattformen. Läs mer här om du tror att en läroplattform skulle passa i er verksamhet.