Leka och lära

Många av de populära leksakerna som finns på marknaden fyller ingen större funktion än att just användas vid lek. I leken lär sig barnet oftast saker som vi vuxna inte ser eller förstår, man skulle kunna säga att all typ av lek är utvecklande för ett barn.

För de barn som däremot är beroende av vägledning i leken finns leksaker som både stimulerar leken men som även fungerar som ett träningsredskap för barnets utveckling.

Lek och träna – samtidigt

Det finns många olika leksaker att välja mellan för både lek och träning. Ett populärt exempel är bultbrädan som är en leksak designad för att träna barnets koordination mellan händer och hjärna.

Pedagogiska leksaker

Det finns även så kallade pedagogiska leksaker som ofta används i förskola men även högre upp i åldrarna i syfte att barnet ska lära sig saker samtidigt som leken pågår. Meningen med dessa är att barnet från början ska tycka att det är kul att lära sig exempelvis räkna eller stava för att sedan kunna gå över till mer seriös träning.

De pedagogiska leksakerna kretsar kring att träna en färdighet som exempelvis hörsel, finmotorik eller minne. De kan även vara indelade i ämnen som språk, matematik eller geografi.

Fantasi och fri lek

När barnet närmar sig tvåårsåldern och uppåt börjar den utveckla sin fantasi och detta ska uppmuntras. Genom fantasi och låtsaslekar lär sig barnet hur världen fungerar, vad som är rätt och fel, och även hur man socialiserar med andra barn och med omvärlden. Fantasierna, så länge de inte överstiger till lögner, ska få ta stor plats i lekarna och man kan gärna göra fantasierna ”mer verklig” genom att ge barnet maskeradkläder och andra verktyg för att leken ska bli roligare.

Det är också viktigt att barnet får tid till att leka. Om maten står på bordet ska man gärna säga till att barnet måste avrunda, inte bara avbryta leken. Barnet vill själv kunna varva ner från lekandet och ge leken ett värdigt slut. Tänk på att deras hjärna inte tänker på samma sätt som en vuxens och det kan ta längre tid att byta sinnesstämning från lek till mat.

Lär dig mer om lek

Leken är ett grundläggande verktyg för barnets utveckling och kan därför sträcka sig ändå upp till 10 år eller mer. Med tiden som barnet blir äldre förändras även lekens karaktär och förloppet sker oftast naturligt från fantasilekar till mer verklighetsbaserade lekar eller mer regelstyrda lekar. Under processens gång lär sig barnet mer om sin omgivning och lär sig saker som konflikthantering och att spela olika roller. Läs mer på 1177.se om lek för olika åldrar och dess påverkan på barnets utveckling här.